Speel het integriteit

Rechten en verplichtingen

De NADO helpt om elitesporters bewust te maken van hun professionele plicht in de strijd tegen doping.


Elitesport op nationaal niveau

Om een nationaal topsporter te zijn, moet je een sport beoefenen waarvan de internationale federatie lid is van de Olympische of Paralympische Beweging, erkend is door het Internationaal Olympisch of Paralympisch Comité, of lid is van SportAccord, maar moet je zelf niet erkend zijn als een internationale topsporter.

Hij of zij moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen of lid zijn van een nationaal team.

Hij of zij moet:

 • regelmatig deelnemen aan internationale wedstrijden op hoog niveau
 • sport beoefenen als belangrijkste betaalde activiteit in de hoogste categorie of in de hoogste nationale competitie
 • geselecteerd zijn voor of in de afgelopen 12 maanden hebben deelgenomen aan de Olympische of Paralympische Spelen en/of de Wereld- of Europese kampioenschappen

OF

 • deelnemen aan een teamsport waarbij de meerderheid van de ploegen bestaat uit elitesporters.

Betrokken sportdisciplines

De sporten zijn onderverdeeld in vier categorieën:

Categorie A: Atletiek, triatlon en duatlon, veldrijden, baanwielrennen, mountainbiken en wielrennen op de weg, boksen, gewichtheffen, judo, watersport, bodybuilding en powerlifting

Categorie B: Basketbal, hockey, voetbal, volleybal en korfbal

Categorie C: Disciplines die niet onder categorie A of B vallen

Rol van de elitesporters :

De elitesporters moeten de antidopingregels kennen en naleven.

Verplichtingen van de elitesporter

Hij of zij moet:

 • Een TTN aanvragen voor het gebruik van een geneesmiddel dat op de lijst van verboden stoffen staat alvorens het product in te nemen.
 • Gegevens ingeven en bijwerken via het ADAMS-platform: de uren en locaties van trainings en wedstrijden en de verblijfsplekken, per kwartaal en per categorie.
 • beschikbaar zijn voor controles;
 • aansprakelijk zijn voor wat hij of ze inneemt en gebruikt;
 • aan het medisch personeel vertellen dat hij of ze een sporter is en dat hij of ze geen verboden stoffen en/of methoden mag gebruiken.
 • Nagaan dat de geneesmiddelen geen verboden stoffen bevatten voordat u ze inneemt.
 • Als hij of ze niet zeker is, om hulp vragen;
 • samenwerken met de antidopingorganisaties tijdens onderzoeken naar mogelijke overtredingen van de antidopingregels;
 • de identiteit van zijn of haar ondersteunend personeel bekendmaken aan elke antidopingorganisatie die rechtsbevoegdheid over zich heeft en die daarom verzoekt;
 • Zijn of haar nationale antidopingorganisatie en de internationale federatie in kennis stellen van alle beslissingen die een antidopingorganisatie die de code niet heeft ondertekend, in de voorbije tien jaar heeft genomen in verband met een overtreding van de antidopingregels.

Tekortkomingen (niet-naleving van de verplichtingen whereabouts.) moeten verantwoord worden. Zodra in een periode van twaalf maanden drie overtredingen worden vastgesteld, worden elitesporters van categorie A bestraft net zoals voor dopinggebruik en worden sporters van de andere categorieën overgeplaatst naar een categorie hoger en onderworpen aan strengere verplichtingen.

De elitesporter heeft 15 dagen de tijd om per aangetekende brief in beroep te gaan, waarbij hij of zij de ontbrekende informatie of de eventuele afwezigheid / inconsistentie van de whereabouts moet motiveren.

Rechten van de elitesporter

Zij hebben:

 • recht op gelijke kansen;
 • recht op eerlijke en rechtvaardige testprogramma's;
 • recht op de bescherming van hun gezondheid;
 • recht op rechtspleging;
 • recht op aansprakelijkheid van de antidopingorganisatie;
 • rechten voor klokkenluiders;
 • recht op educatie;
 • recht op zijn gegevensbescherming;
 • recht op schadevergoeding;
 • recht op het statuut van beschermde persoon als hij of ze minderjarig of niet handelingsbekwaam is;
 • rechten tijdens een monsterafnamesessie;
 • recht op de analyse van het B-monster.

Meer informatie over die rechten vindt u via deze link: Verklaring van de antidopingrechten van de sporters (wada-ama.org)