L'ONAD vous aide

Speak

Up !

  • Het platform "Speak Up" biedt de sporters, hun ondersteunend personeel en alle andere personen die het WADA informatie willen bezorgen over een mogelijke overtreding van de antidopingregels de mogelijkheid om dat te doen op een vertrouwelijke manier, als ze dat wensen. Via het platform kunnen ze ook melden dat een antidopingorganisatie de Wereldantidopingcode mogelijk niet naleeft of handelingen aangeven die de wereldwijde inspanningen voor dopingvrije sport kunnen ondermijnen.