De NADO helpt

Een evenement organiseren

De NADO helpt de nationale organisatoren van sportwedstrijden om te zorgen voor een soepel verloop van evenementen en dopingcontroles.


Als nationale organisator van sportwedstrijden doe je er alles aan om de evenementen vlot te doen verlopen, met een gezonde zin voor competitie, zodat elke sporter het beste van zichzelf kan geven.

Daarom vragen we om de NADO op de hoogte te brengen van alle sportevenementen en wedstrijden op ons grondgebied waaraan elitesporters deelnemen. Dat is de beste manier om te garanderen dat wedstrijden plaatsvinden met een gezonde zin voor prestatie in een sportieve geest.

Met het oog op de planning van de dopingcontroles moet elke organisator jaarlijks aan onze NADO vooraf de sportevenementen of -wedstrijden meedelen die hij gepland heeft en waaraan elitesporters deelnemen, en daarbij het volgende vermelden:

  • de titel van het sportevenement of de sportwedstrijd die hij organiseert;
  • de plaats, datum en start- en eindtijd;
  • de beoefende sportdiscipline(s);
  • het internationale, nationale of lokale niveau van het sportevenement of de sportwedstrijd;
  • de leeftijdscategorieën van de deelnemers en hun werkelijke of vermoedelijke aantal;
  • de naam, het post- of e-mailadres en het telefoonnummer van de afgevaardigde van de organisator en, in voorkomend geval, de afgevaardigde van de deelnemende sportorganisaties;
  • het aantal elitesporters op nationaal/internationaal niveau die deelnemen, voor zover de organisator daarvan op de hoogte is.

Bovendien raden we aan dat jullie dichtbij de plaats van de wedstrijd een lokaal vrijhouden voor de organisatie van eventuele anti-dopingcontroles.

Tijdens de tests is jullie medewerking essentieel. Onze artsen en chaperons hebben toegang nodig tot de lokalen waartoe ook de sporters toegang hebben en jullie zijn best geplaatst om daarbij te helpen.

De NADO moet op jou kunnen rekenen voor de uitvoering van de antidopingregels, zoals beschreven in de code van het Wereld Anti-Doping Agentschap. Jouw bijdrage is dus van fundamenteel belang.