Biologisch
paspoort

Wat betekenthet biologisch paspoort van elke sporter in de strijd tegen doping?

Wat is een biologisch paspoort ?

Het biologisch paspoort is een individueel elektronisch dossier voor elke sporter, waarin de resultaten staan van alle dopingtests die in het kader van dit programma in een bepaalde periode zijn gebeurd.

Het paspoort bevat de volgende elementen :

- resultaten van individuele urinetesten ;

- resultaten van individuele bloedtesten ;

- een hematologisch profiel op basis van de resultaten van de analyse van hematologische parameters van een reeks bloedstalen ;

- een steroïdenprofiel met het gehalte aan steroïden in een reeks urinestalen.

Wat is het doel van een biologisch paspoort ?

Los van de traditionele opsporing van doping door analyse laat het biologisch paspoort toe om biologische variabelen te volgen die indirect de effecten van doping aan het licht brengen.

Het kan worden gebruikt om gerichte tests bij elitesporters te plannen en uit te voeren.

Wie heeft toegang tot het biologisch paspoort ?

Onze NADO zal de verantwoordelijke antidopingorganisatie zijn voor het beheer en het toezicht op het biologisch paspoort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij worden in deze taak echter bijgestaan door het laboratorium Docolab, dat als Management Unit is aangewezen. Het labo is erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en geaccrediteerd door het Wereld Anti-Doping Agentschap, en analyseert nu al alle stalen in het kader van ons antidopingprogramma.

Net als bij alle andere verzamelde informatie gaat het ook hier om vertrouwelijke gegevens. Ze worden uitsluitend verwerkt met het oog op dopingbestrijding. De gegevens kunnen echter wel worden gedeeld met jouw internationale federatie en het Wereld Anti-Doping Agentschap.

Hoe lang worden de gegevens bewaard ?

De gegevens zullen voor 10 jaar worden bewaard vanaf de datum van de resultaten of de datum waarop de gegevens betrekking hebben. Die periode wordt gerechtvaardigd vanwege de noodzaak om atypische/abnormale resultaten te staven of om argumenten in beroep te weerleggen.